Aikido Brussel

Wat is Aikido ?

Aikido is een moderne Japanse krijgskunst die in het begin van de 20e eeuw werd gecreëerd door meester Morihei Ueshiba (1883-1969).

Het is afgeleid van verschillende traditionele budo-disciplines, zoals worstelen, jiu-jitsu, schermen en verschillende wapenscholen. Het bereikt een synthese die deze disciplines zowel integreert als overstijgt.

Aikido, weg van de harmonie

In het Japans betekent aikido “de weg van harmonie met het vitale principe van de natuur”.

Wat betekent dit, vooral in de context van een praktijk die zijn oorsprong vindt in de krijgskunsten?

Japanse krijgskunsten, in de loop der eeuwen  geïnspireerd door het contact met oosterse religieuze en filosofische tradities zoals het Zen-boeddhisme, zijn geleidelijk meer verfijnd geworden. Dit om te komen tot een vorm die zowel gebaseerd is op een innerlijke zoektocht, de weg van de strijder (budo), als op technische efficiëntie (jitsu).

In aikido, wordt het begrip budo getranscendeerd in de kunst van vrede. “Winnen zonder te vechten is de ware overwinning“, kan men lezen in de voorschriften van budo. Maar voorbij overwinning en nederlaag komt voor de mens de kwestie van zelfverwerkelijking, in harmonieuze vereniging met de andere mensen en met het universum dat hen omringt.

Aikido is daarom een krijgskunst van vrede, met bij uitstek humanistische horizonten, waarin innerlijke kracht en sereniteit resoneren met en echoën op een natuurlijke kosmische dynamiek.

Aikido ontwikkelt het potentieel in elke mens

Prozaïscher gezegd, aikidotechnieken helpen het potentieel te ontwikkelen dat inherent is aan elke persoon, waarbij de autonomie van het individu wordt opgebouwd op basis van sociale banden en interactie.

De voordelen van regelmatig oefenen zijn talrijk en gevarieerd.

  • Op het gebied van de gezondheid verbetert aikido de vitaliteit en maakt het mogelijk het lichaam te versterken terwijl het de voorrang geeft aan de vloeiendheid van de beweging.
  • Op psychologisch vlak bevordert het de ontwikkeling van de persoonlijkheid, dankzij het werk aan concentratie en wilskracht.
  • Op sociaal en filosofisch niveau plaatst aikido conflicten en de vreedzame omgang daarmee in een origineel perspectief en nodigt ons uit onze relatie met anderen met een frisse blik te beschouwen.

Het is duidelijk dat deze verschillende aspecten verschijnen als meerdere facetten van een enkele entiteit, net zoals de verscheidenheid aan technieken en werkvormen in aikido zoveel aspecten en kwaliteiten weerspiegelen die op hun beurt kunnen worden ontwikkeld.

De kunst in de praktijk

Aikido bestaat uit een reeks lege hand technieken van worpen en immobilisaties op verschillende aanvalsvormen (grijpen en stoten) en wordt aangevuld met het werken met (houten) wapens: zwaard (bokken), staf (jo) en mes (tanto).

In aikido is de beoefening van wapens geen parallelle en onafhankelijke discipline, maar wordt het opgevat als een werkvorm die de ontwikkeling mogelijk maakt van een aantal kwaliteiten die noodzakelijk zijn voor een correcte vorm, zoals houding, precisie, afstand, enz. De praktijk wordt ook uitgevoerd op verschillende niveaus (staand – knielend), en in verschillende modaliteiten (zacht – hard).

Aangezien Aikido per definitie geen gevechtssport is, is het belangrijk op te merken dat er geen gevecht plaatsvindt tijdens de beoefening, noch georganiseerde wedstrijden. Vooruitgang op het pad van aikido is gebaseerd op de oneindige herhaling van technieken, die worden als zovele gereedschappen om de persoon te vormen.

De dojo is geen boksring, maar een beeldhouwatelier.

Aikido graden

Het is ook belangrijk op te merken dat de noties van rangen, rangovergangen en examens niet of nauwelijks gestructureerd zijn binnen onze dojo, wat tamelijk ongebruikelijk is in het huidige aikido-landschap.

Wij zijn van mening dat een praktijk zonder deze begrippen de technische vooruitgang op geen enkele wijze in de weg staat, en meer recht doet aan de geest van deze krijgskunst die gericht is op vrede in het algemeen, en geweldloosheid en niet-competitie in het bijzonder. Vanaf welke graad wordt iemand een gerealiseerd persoon?

In de dojo ligt de nadruk op respect voor jezelf, je partner, de leraar, de dojo… en op een goed humeur!

We streven ernaar een solide maar vriendelijk kader op te bouwen dat iedereen in staat stelt deze subtiele kunst die aikido is te ontdekken en te begrijpen, zonder risico op blessures.

Aikido en kwetsuren

Het is nuttig hier de onjuiste maar wijdverbreide opvatting te bestrijden dat pijn, of zelfs verwonding, een noodzakelijke factor is voor technische en geestelijke vooruitgang. Integendeel, het gezond verstand zegt ons dat een flexibele praktijk die naar de partner “luistert”, gunstiger zal zijn, vooral op lange termijn. Inderdaad, men kan zich afvragen in hoeverre een blessure het lichaam versterkt en het individu ontwikkelt…

Aikido en etiquette

Er zijn allerlei soorten etiquettes. Tussen de etiketten op de producten in de schappen van de supermarkt en die welke wij op ons voorhoofd plakken om onszelf beter te verkopen, hebben we een keuze.

In aikido rijmt etiquette op ethiek, en wordt het haar jongere zusje, als we het eens zijn met het opnieuw uitvinden van de banden van etymologische afstamming in de Franse taal.

Dit beroep op grappen stelt ons in staat terloops op te merken dat etiquette niet het formele en strikte karakter heeft van een reeks gedragsregels die iedere beoefenaar verplicht is na te leven op straffe van mishandeling of vertraging in zijn of haar vooruitgang, maar veeleer de uitdrukking is van een natuurlijke en spontane houding in samenhang met een adequaat begrip van aikido en zijn filosofie.  In het bijzonder de noties van respect die hierboven reeds werden opgeroepen.